کاهش 40 درصدی بارندگی در تهران

شاهرخ فاتح افزود: در فروردین سال جاری استان های بوشهر 72.4 درصد، البرز 62.2 درصد، کرمانشاه 54.4 درصد، تهران 47.4 درصد و قم 41.2 درصد کاهش در میزان بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت نشان داده اند.

عصرخبر به نقل از مهر: رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی با بیان اینکه میزان بارندگی در تهران طی فروردین 93 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 38.5 درصد کاهش داشته گفت: پیش بینی می شود طی 3 ماه آینده دمای هوا در 15 استان کشور بیش از 1.5 درجه سلسیوس نسبت به شرایط نرمال گرمتر شود.شاهرخ فاتح با بیان این مطلب افزود: در فروردین سال جاری  استان های بوشهر  72.4 درصد، البرز  62.2 درصد، کرمانشاه  54.4 درصد، تهران 47.4 درصد و قم  41.2 درصد کاهش در میزان بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت نشان داده اند.
بوشهر کم بارش ترین و هرمزگان پر بارش ترین استان ها در فروردین امسال نسبت به شرایط نرمال
به گفته وی، در فروردین 93 استانهای هرمزگان با 184.6 درصد، سیستان و بلوچستان با 115درصد، کرمان با 56.7 درصد، مازندران با  31.1 درصد و خراسان شمالی با 12.9 درصد افزایش بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت پربارش ترین استان ها در این ماه نسبت به مدت مشابه در دراز مدت بوده اند.
فاتح اظهار داشت: همچنین فروردین امسال استانهای سمنان با 62.3 درصد، البرز با 57.9 درصد، خراسان شمالی 54 درصد، تهران 38.5 درصد و خراسان رضوی با 37.9 درصد کاهش بارندگی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته مواجه بوده اند.
سمنان کم بارش ترین و هرمزگان پر بارش ترین استان ها در فروردین امسال نسبت به سال گذشته
رییس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: فروردین امسال استانهای هرمزگان با 1341 درصد افزایش نسبت به سال گذشته بوشهر 268.9 درصد، سیستان و بلوچستان 180 درصد، ایلام 174.5 درصد و گیلان با 174 درصد افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند.
کاهش 6.6 درصدی بارندگی در فروردین 93 در کل کشور
وی افزود: در فروردین امسال میزان بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلند مدت 6.6 درصد و نسبت به سال گذشته نیم درصد کاهش داشته است.
بیشترین دمای فروردین امسال در هرمزگان ثبت شد
فاتح یادآور شد: بررسی دمای فروردین ماه امسال نشان می دهد بیشینه  دما در این ماه در ایستگاه پارسیان هرمزگان رخ داده که معادل 42.5 درجه سلسیوس بوده و بعد از آن به ترتیب ایستگاههای راسک در سیستان و بلوچستان با دمای معادل 42.2 درجه و برازجان در استان بوشهر با دمایی معادل 42.1 درجه سلسیوس بیشینه دما در فروردین 93 را نشان داده اند.
ثبت کمترین دمای فروردین 93 در آذربایجان شرقی
رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی یادآور شد: همچنین ایستگاههای ورزقان در آذربایجان شرقی با دمایی معادل 21.2 درجه سلسیوس زیر صفر و بعد از آن ایستگاه سراب در اردبیل با دمایی معادل 20.4 درجه سلسیوس زیر صفر و خلخال با دمایی معادل 18 درجه سلسیوس زیر صفر کمترین دماها را در فروردین 93 نشان دادند.
دمای تهران فروردین امسال به 26.4 رسید
به گفته وی، ایستگاه مهرآباد در شهر تهران در این ماه حداکثر دمایی معادل 26.4 درجه سلسیوس و حداقل دمایی معادل 2.6 درجه سلسیوس زیر صفر را نشان داد این در حالی است که در میانگین بلند مدت در فروردین ماه حداکثر دمایی معادل 31.4 در شهر تهران و حداقل دمای معادل 5 درجه سلسیوس زیر صفر هم داشته ایم.
سمنان کم بارش ترین و هرمزگان پر بارش ترین استان ها در سال زراعی جاری نسبت به شرایط نرمال
فاتح در ادامه در مورد وضعیت بارندگی از ابتدای سال زراعی یعنی ابتدای مهر 92 تا 7 اردیبهشت 93 گفت: در این مدت استانهای سمنان با 45.9 درصد کاهش، البرز 44.7 کاهش، خراسان شمالی 38 درصد کاهش، تهران 34 درصد کاهش و خراسان رضوی با 29.9 درصد کاهش نسبت به میانگین بلندمدت در میزان بارندگی مواجه بوده اند.
وی افزود: در این مدت استانهای هرمزگان با 31.2درصد افزایش، بوشهر 28.1 درصد افزایش، سیستان و بلوچستان با 21.8 درصد افزایش، ایلام 15 درصد و گیلان 13.3 درصد افزایش نسبت به میانگین بلندمدت در میزان بارندگی مواجه بوده اند.
سمنان کم بارش ترین و بوشهر پر بارش ترین استان ها در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته
رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: در سال زراعی جاری تا کنون  استانهای سمنان با 43.7 درصد کاهش، یزد 41.8 درصد، گلستان 38.2 درصد، خراسان شمالی 33.5 درصد و البرز با 30.3 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند.
فاتح یادآور شد: در این مدت استانهای بوشهر با 96.1 درصد افزایش، ایلام 58 درصد، هرمزگان 44.9 درصد، سیستان و بلوچستان 40.3 درصد و گیلان 35.9 درصد افزایش بارندگی نسبت به سال گذشته مواجه بوده اند.
کاهش 7.5 درصدی بارندگی در کل کشور در سال زراعی جاری
وی افزود: در سال زارعی جاری تا کنون میزان بارندگی در کل کشور نسبت به میانگین بلند مدت 7.5 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 2.5 درصد کاهش نشان می دهد.
کاهش 34 درصدی بارندگی در تهران در سال زراعی جاری
به گفته فاتح، همچنین میزان بارندگی در استان تهران در سال زراعی جاری تاکنون نسبت به شرایط نرمال 34 درصد و نسبت به سال گذشته 23.9 درصد کاهش نشان می دهد.
رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی یادآور شد: برای میزان بارندگی در سه ماه آینده یعنی  اردیبهشت، خرداد و تیرماه جاری برای عمده مناطق کشور شرایط نرمال پیش بینی می شود.
کاهش 10 تا 20 درصدی بارندگی طی 3 ماه آینده برای 10 استان کشور نسبت به شرایط نرمال
وی افزود: اما در نوار شمالی شامل استانهای گیلان، مازندران، گلستان، تهران، البرز، شمال سمنان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و جنوب سیستان و بلوچستان بین 10 تا 20 درصد کاهش در میزان بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت پیش بینی می شود.
افزایش بیش از 1.5 درجه ای دما در 15 استان کشور طی 3 ماه آینده نسبت به شرایط نرمال
فاتح یادآور شد: همچنین افزایش دمایی معادل 0.5 تا 1.5 درجه سلسیوس در این مدت برای عمده مناطق کشور نسبت به میانگین بلند مدت پیش بینی می شود اما در برخی مناطق شامل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، زنجان، کردستان بخشهایی از کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، جنوب فارس، بخشهایی از هرمزگان و سیستان و بلوچستان، بخشهایی از اصفهان، سمنان و خراسان شمالی افزایش دمایی بیشتر از 1.5 سلسیوس برای این مدت پیش بینی می شود.
خشکسالی شدید و بسیار شدید در تهران، البرز و خراسان شمالی طی یک ماه گذشته
رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: بررسی نقشه های  خشکسالی هواشناسی که بر اساس شاخص SPI است نشان می دهد که در یک ماه گذشته لکه های از خشکسالی شدید و بسیار شدید در استانهای تهران، البرز و خراسان جنوبی وجود داشته است.
وی افزود: بررسی های نقشه ها بر اساس این شاخص نشان می دهد که در سه ماهه گذشته نیز استانهای تهران، البرز، اردبیل، خراسان شمالی و بوشهر لکه هایی از خشکسالی شدید و بسیار شدید داشته اند و در 6 ماهه گذشته استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، تهران، البرز و سمنان این لکه ها را نشان داده اند.
فاتح یادآور شد: در 9 ماه گذشته نیز لکه های خشکسالی شدید و بسیار شدید در استانهای مذکور به علاوه استان اردبیل دیده شده است.
خشکسالی شدید و بسیار شدید در تهران، البرز، سمنان، خراسان شمالی و رضوی طی یک سال گذشته
رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی گفت: در 12 ماه گذشته لکه های خشکسالی شدید و بسیار شدید در استانهای تهران، البرز، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی دیده شده است.
وی افزود: در 24 ماهه گذشته نیز استانهای همدان، تهران، البرز، سمنان، خراسان رضوی و خراسان شمالی لکه هایی از خشکسالی شدید و بسیار شدید را نشان داده اند و در 36 ماه گذشته استانهای خراسان شمالی و سمنان لکه های خشکسالی شدید و بسیار شدید را داشته اند.
به گفته وی، مشاهده لکه های خشکسالی در بلند مدت به معنی فقر منابع آبی است در حالی که مشاهده این لکه ها در کوتاه مدت به معنای فقر بارندگی است.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک